Palvelut teollisuudelle

Teollisuuden rakennusten ja asennusten vedeneristys

Rakenteiden suojaaminen tehokkaasti veden tunkeutumiselta niihin ja veden haaskaamisen estäminen tuovat tullessaan merkittäviä haasteita. Fincosol tarjoaa vedeneristysratkaisuja vaativiin teollisuusrakennuksiin. Fincosol:in käyttämien valmistajien tuotejärjestelmät ovat osoittautuneet luotettaviksi lukuisissa projekteissa eri puolilla maailmaa perustuksista kattoon, jos läsnä on aggressiivisia kemikaaleja ja kun juomavesi tai elintarvikkeet ovat kosketuksissa vedenpitävän kalvon kanssa. Fincosol:in asiantuntijat laativat yksityiskohtaisen analyysin. He auttavat valitsemaan teknologian, suunnittelemaan projektin ja varmistamaan asiantuntevan asennuksen. Katkosaika jää lyhyeksi nopeasti toimivien ja turvallisten tuotteiden ansiosta. Suuri kemikaalienkesto suojaa rakenteita myös vaativissa ympäristöissä.

Fincosol:in pinnoiteratkaisut teollisuuden vedeneritykseen:

Kattojen vedeneristäminen
Katon vuotaminen on yksi valmistusta eniten haittaavista vioista. Jos rakenteeseen tunkeutuu vettä, se todennäköisesti vahingoittuu. Lisäksi vesivuodot voivat aiheuttaa raaka-aineiden tai valmiiden tuotteiden hävikkiä. Jos katto vuotaa, koneisiin voi aiheutua toimintavirheitä ja teknisiä laitteita voi vaurioitua, eli seurauksena voi olla vakavia ongelmia. Kun katto pysyy pitkään suojattuna, rakennuksen käyttöikä pitenee. Samalla materiaaleihin ja omaisuuteen tehdyt investoinnit pidetään turvassa.
Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja kysy lisää

Prosessiveden varastoiminen
Vesissä on eroja. Teollisuuden tuottaman veden laatu vaihtelee. Se voi olla erittäin puhdasta, juomakelpoista, prosessivettä tai jätevettä. Vedestä on pulaa, joten useimmissa yrityksissä halutaan käyttää vettä säästeliäästi. Valmistavassa teollisuudessa vettä käytetään raaka-aineena, jäähdyttämiseen, huuhtelemiseen, puhdistamiseen tai jopa turvallisuuden parantamiseen tulipaloja sammutettaessa. Vettä on usein varastoitava ennen sen käyttämistä, uudelleenkäyttämistä tai puhdistamista. Raaka-aineena käytettävän veden varastointisiilot, -säiliöt ja -altaat on vesieristettävä, jotta vesi säilyy hyvälaatuisena ja sitä on saatavilla. Kun vettä tarvitaan prosessissa, tuotannon täytyy voida jatkua ilman viivästyksiä tai keskeytyksiä. Elintarvike-, juoma ja lääketeollisuudessa käytetään juomakelpoista vettä, joten tarvitaan elintarvikelaatuisia kalvoja.
Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja kysy lisää

Toissijainen suojaus
Tuotantoprosessissa muodostuu usein ympäristölle vaarallisia kemikaaleja ja nesteitä. Niiden varastoiminen vaatii varotoimia, jotta maaperä ja vesi eivät likaannu. Lainsäädäntö edellyttää usein toissijaista suojausta, jotta vaarallisia jätteitä tai kemikaaleja ei päädy ympäristöön. Toissijaista suojausta tarvitaan teoriassa vain vahingossa tapahtuneiden päästöjen saamiseksi talteen, mutta käytännössä kemikaaleja vuotaa usein pieninä määrinä esimerkiksi venttiileistä ja liitoksista. Altaiden, putkisiltojen tai suojavallien vedeneristys tehdään usein betonin kaltaisiin materiaaleihin.
Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja kysy lisää

Rakenteiden vesiesteet
Vesi muodostaa suurimman uhan maanpäällisille rakenteille. Ilmakehän kaasut ja saasteet, kuten fossiilisten polttoaineiden polttamisen aiheuttamat dioksidit ja typen oksidit, muodostavat happoja yhdessä vesimolekyylien kanssa. Näitä aineita kertyy rakennuksiin happosateiden seurauksena. Ne tunkeutuvat rakenteisiin ja vaurioittavat niitä. Vaikka näiden happosateita aiheuttavien kaasujen pääsemistä ilmakehään on rajoitettu, niitä esiintyy kuitenkin. Siksi rakenteet on suojattava aggressiivisia päästöjä vastaan. Lisäksi kuivat happamat yhdisteet voivat liata rakennuksia ja muita rakenteita. Tällöin kunnossapitokustannukset kasvavat.
Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja kysy lisää

Siilot, elintarvikkeiden ja juomien säilyttäminen
Siiloja käytetään maatiloilla viljan varastoimiseen. Lisäksi niissä säilytetään erilaisia kuivia ja nestemäisiä elintarvike- sekä juomateollisuuden tuotteita.
Betonisiilot on suojattava sisä- ja ulkopuolelta erilaisia kemiallisia ja mekaanisia tekijöitä vastaan. Kun maatiloilla sekä elintarvike- ja juomateollisuudessa säilytetään viljaa sekä viinien ja öljyjen kaltaisia nesteitä, ihmisten terveyden suojaaminen vaatii kalvojen käyttämistä.
Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja kysy lisää

Fincosol:in pinnoiteratkaisujen avulla saadaan aikaan tiiviitä täysin kiinnittyviä erittäin elastisia ja saumattomia kalvoja. Polyurea-kalvot kestävät kemikaaleja erittäin hyvin ja ovat pitkäikäisiä. Jatkuvat saumattomat murtumia silloittavat kalvot toimivat erinomaisina vedeneristeinä.